Styrelse

Förteckning PCF Tjusts styrelse verksamhetsåret 2020


ORDINARIE:

Ordförande                                                           
och landstingsansvarig:
Rolf Rosander
Tomtegatan 19 A
593 54 VÄSTERVIK
0766-31 31 33
rolf.rossander49@hotmail.com

 

Vice ordförande:

Karl-Erik Karlsson
Stensberg, Gladhammar
593 96 VÄSTERVIK
0490-700 48, 070-625 54 78
kallemaggan@live.se

 

 


Kassör:
Jan-Olof BrinkPCF Tjust 1-3- 2013 031 kopiera
Kanalviksvägen 5
593 38 VÄSTERVIK
070-256 35 20
janolofbrink@gmail.com

 

 

 

Sekreterare/CAO/Webmaster/Öppna Mötenansvarig:
Rune Lundström
Uncas Backe 4
593 41 VÄSTERVIK
0490-371 50; 070-969 34 77
40rune@gmail.com

 


Medlemsregisteransvarig:
Gunnar Brage
Laxgatan 47
593 40 VÄSTERVIK
0490-349 55;  070-533 13 42

gunnar.brage@outlook.com


Ansvarig pins/reflexförsäljning:
Anita Harrén
Viborgsgatan 16
593 35 VÄSTERVIK
070-531 64 69
nitz@telia.com

 

Kontaktperson i Oskarshamn:
Sam Gustafsson
Hantverksgatan 23B
572 57 OSKARSHAMN
072-747 46 54
mcgson@telia.com

 

ERSÄTTARE:

Ingemar Ritzén
Munkgatan 3
572 32 OSKARSHAMN
070-535 78 35
ingemarritzen@telia.com

Kontaktperson i Vimmerby:

Sture Lindersson
Domaregatan 28
598 35 VIMMERBY
070-619 20 62
gronhult-markkonsult@telia.com

 

 

 

REVISORER:

Göran Petersson
Ingaborgsstigen 6
593 43 VÄSTERVIK
0490-334 32;  070-362 99 12
goran-petersson@gmail.com

 

ERSÄTTARE:

Krister Ankréus
Hambosvängen 20
593 37 VÄSTERVIK
0730-932 181
krister.ankreus@telia.com

 

VALBEREDNING:
Sammankallande:

Lars-Åke Lindbom
Näckgatan 2
593 52 Västervik
070-895 72 62
lars-ake.lindbom@telia.com

Rådgivande medlemmar:

Willy Lindgren
Allén 21 J
593 36 VÄSTERVIK
0490-157 78;  070-370 96 73
willy.lindgren@gmail.com

 

 

H-C  Ageman                                                                                             Hans-Christian Ageman
Åldersbäcksvägen 14
593 93 VÄSTERVIK
0490-211 20, 076-427 01 20

ageman.hc@gmail.com

 

 

FESTKOMMITTÉ:

I festkommittén ingår hela styrelsen

med Anita Harrén som

sammankallande.

 

 

IMG_3018 Foto J-E. Essenholm

PCF Tjusts representant till
Förbundets Läkemedelsutskott:

 

Jan-Erik Essenholm
S.ta Gertruds väg 178
593 41 VÄSTERVIK
070-845 89 01
janerik.essenholm@gmail.com