Kontakt

Ta kontakt med någon av oss – vem du vill – när du vill!

Kontakta gärna någon av stödpersonerna direkt.

——————————————————————————————————————

Johnny Gustavsson (f 1947)     Opererad och strålad 2007.
ÖVERUM                                     PSA ej mätbart.
070-347 33 55                              Betraktad som botad.
johnnygust@gmail.com

 


Per-Åke Hallberg (f 1935)        Opererad 2005. PSA ej mätbart.
VÄSTERVIK                              Betraktad som botad.
0490-336 67
070-250 21 97
perake.hallberg@telia.com


Gunnar Brage (f 1946)             Opererad 2009. Urinläckage.
VÄSTERVIK                              PSA ej mätbart. Betraktad som botad.

070-533 13 42

gunnar.brage@outlook.comRolf Johansson (f 1946)          Opererad 2005. PSA ej mätbart.
OSKARSHAMN                        Betraktad som botad.
0705-58 52 22
roffe.jo@telia.com

______________________________________________________________________   Rolf Rosander (f 1949)        Opererad 2006
VÄSTERVIK                             PSA ej mätbart
0766-31 31 33                       Betraktad som botad.
rolf.rossander49@hotmail.com

_______________________________________________________________


Anita Harrén  (
f 1941)          Anhörig (maka) till Eiler
VÄSTERVIK                         Harrén, som fått hormon-
                                            sprutor i 7 år från år 2000.
070-531 64 69                     Eiler avled 2007.
nitz@telia.com                      

____________________________________________________________________

Jan-Olof Brink (f 1949)       Robotopererad 2014
VÄSTERVIK                         PSA  ej mätbart
070-256 35 20                   Kontrolleras 2 ggr/år
janolofbrink@gmail.com

________________________________________________________________

Rune Lundström (f 1940)   Robotopererad 2015
VÄSTERVIK                         PSA
  0,15
0490-371 50                      Kontrolleras 2 ggr/år
070-969 34 77                   Strålad mars 2020
40rune@gmail.com

____________________________________________________________________