Om PCF Tjust

PCF Tjust är patientföreningen i norra Kalmar län för oss med diagnosen prostatacancer eller förstorad prostata och för våra närstående.

Om du har diagnosen står du långt ifrån ensam, oavsett om du är nydiagnosticerad och i ett tidigt skede av sjukdomen eller har levt med den en kortare eller längre tid. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Var åttonde man får prostatacancer under sin livstid. Idag lever över 90 000 män i Sverige med diagnosen. Att vara medlem i PCF Tjust går ut på att förbättra din livskvalitet och förmåga att leva med din sjukdom.

Stödpersoner finns alltid till hands

Ett antal av föreningens medlemmar är utbildade för att fungera som stödpersoner. Du hittar dem under fliken Kontakt. De har erfarenhet av sjukdomen och dess behandlingsmöjligheter och kan berätta om hur andra tänkt i en situation liknande din. Någon har erfarenhet av att vara anhörig. Du får alltid tag i en stödperson per telefon och du kan räkna med att de håller på sin moraliska tystnadsplikt. Fråga efter den särskilda stödpersonsfoldern hos din läkare eller sköterska.

Kunskap hjälper dig

PCF Tjust arrangerar öppna temakvällar varje vår och höst, där specialister på prostatacancer informerar och leder livliga diskussioner. Det kan röra sig om sjukdomens yttringar, dagens och morgondagens behandlingsmetoder, om påverkan på det dagliga som inkontinens, sexualitet och samliv, om effekter av livsstilen som bra och mindre bra kost. Du kan också få tips om litteratur. I medlembrev informeras du om sådant som direkt berör oss smålänningar med prostatacancer, inklusive PCF Tjusts arrangemang. Med kunskap om din sjukdom kan du medverka på ett bättre sätt i diskussionen med din läkare om vilken behandling som är lämplig just för dig. Kunskap kan också minska den oro som följer med en cancersjukdom.

PCF Tjust samarbetar med vården på olika sätt. Vid träffar med vårdteam inom urologi och onkologi för vi fram patienters och anhörigas erfarenheter och synpunkter. Vårdpersonalen orienterar om vad som händer inom vården och som påverkar patienterna, som nya metoder, väntetider och organisationsförändringar. Detta vidarebefordras till medlemmarna vid föreningsmöten eller i medlemsutskick. PCF Tjust kommunicerar också med politiker och tjänstemän.

Gemenskapen i patientföreningen

Som medlem i PCF Tjust får patienter och anhöriga kontakt med andra i samma situation. PCF Tjust ordnar samtalskvällar för medlemmarna, där du kan prata med andra om din situation under otvungna former, ofta med stöd av läkare och/eller sköterska. Anhöriga kan, om så önskas, samlas i en särskild anhöriggrupp. Stödpersonerna kan bistå med att upprätta kontakter och nätverk mellan medlemmar.

Riksomfattande förankring

PCF Tjust ingår i Prostatacancerförbundet, som organiserar alla de 27 svenska prostatacancerföreningarna och representerar oss nationellt och internationellt. Som medlem får du Prostatacancerförbundets tidning Prostatanytt fyra gånger per år. Genom tidningen får du kunskap om vad som händer i övriga delar av landet – och i världen.

Du är välkommen som medlem i PCF Tjust och att ta del av föreningens verksamhet. Medlemsavgiften är bara 150 kr/år och 50 kr/år för anhörig.
För att bli medlem, maila namn, personnummer, adressuppgifter och
telefonnummer till: info@protjust.se eller ring till Gunnar Brage
tel. 070-533 13 42.

” Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs våra villkor som du genom att bli medlem accepterar”.

Vi behöver varandra!