Kommande aktiviteter

OBS! Pro Tjust har namnändrats till PCF Tjust 26 februari 2013.

  • Styrelsemöte för PCF Tjust 2020-03-24, kl.17.00 i Medborgarskolan i Västervik.
    Mötet är inställt!
  • Vårens program:

Onsdag 2020-04-01 Öppet möte i Rest. Blåklinten, Västerviks sjukhus.
Professorn i onkologi Sten Nilsson vid Karolinska institutet i Stockholm
föreläser om: ”Spridd prostatacancer – medicinsk behandling – nutid och
framtid”. Vi bjuder på kaffe om Du anmäler Dig senast 30 mars till:

Anita: 070-531 64 69 eller Gunnar: 070-533 13 42. Välkomna!
Mötet sponsras av Bayer AB.

OBS! Alla möten är inställda pga.
coronaviruset! Vi hoppas att åter-
komma med dem när läget är normalt
igen.

Vi har under våren planerat att ha Öppna möten i Västervik och Oskarshamn.
Styrelsen i PCF Tjust tog 17 mars beslutet att skjuta fram dessa möten pga.
coronaviruset tills oron lägger sig och tillvaron återgår till normalläge. Många
i styrelsen och många av våra medlemmar är i 70-årsåldern och har av myndig-
heterna fått rådet att hålla sig hemma och inte samlas i stora grupper. Vi får av-
vakta besked och hoppas att smittan så småningom blåser över. Sedan hör vi
av oss med nytt program. Hälsn. Rune

 

2021 i april.

Styrelsen ligger lågt och inväntar besked om lättnader i restriktioner från
Folkhälsomyndigheten, Om lättnader sker under sommaren planerar PCF
Tjust att hålla årsmöte för 2020 under hösten. Håll avstånd, var försiktig
och håll ut!  Använd gärna munskydd eller visir! Vi hör av oss! Hälsn. Rune