Kommande aktiviteter

OBS! Pro Tjust har namnändrats till PCF Tjust 26 februari 2013.

  • Styrelsemöte för PCF Tjust 2020-03-24, kl.17.00 i Medborgarskolan i Västervik.
    Mötet är inställt!

  • Vårens program:

Onsdag 2020-04-01 Öppet möte i Rest. Blåklinten, Västerviks sjukhus.
Professorn i onkologi Sten Nilsson vid Karolinska institutet i Stockholm
föreläser om: ”Spridd prostatacancer – medicinsk behandling – nutid och
framtid”. Vi bjuder på kaffe om Du anmäler Dig senast 30 mars till:

Anita: 070-531 64 69 eller Gunnar: 070-533 13 42. Välkomna!
Mötet sponsras av Bayer AB.

OBS! Alla möten är inställda pga.
coronaviruset! Vi hoppas att åter-
komma med dem när läget är normalt
igen.

Vi har under våren planerat att ha Öppna möten i Västervik och Oskarshamn.
Styrelsen i PCF Tjust tog 17 mars beslutet att skjuta fram dessa möten pga.
coronaviruset tills oron lägger sig och tillvaron återgår till normalläge. Många
i styrelsen och många av våra medlemmar är i 70-årsåldern och har av myndig-
heterna fått rådet att hålla sig hemma och inte samlas i stora grupper. Vi får av-
vakta besked och hoppas att smittan så småningom blåser över. Sedan hör vi
av oss med nytt program. Hälsn. Rune