Ordföranden har ordet

Äntligen en fungerande hemsida!
Vårt moderna kommunikationssamhälle kräver att en ny informationsteknik även tillämpas i föreningsarbetet. Genom engagerad medverkan från våra medlemmar har vi nu lyckats med att ”bygga” en egen hemsida. Denna informationskanal är bl.a. en förutsättning för att nå ut till och få kontakt med nästkommande generationer.

Via vår egen hemsida erbjuds vi nu möjlighet att snabbt, löpande och till en ringa kostnad – i förhållande till brevkommunikation – kontinuerligt delge både medlemmar och utomstående aktuella nyheter, som ständigt kommer oss till del.

En viktig uppgift.
En av våra viktigaste uppgifter är att nå ut med information till dem som känner att något inte står rätt till och misstänker att det kan bero på prostatacancer. Läs vår information som du hittar på den här hemsidan! Men vänta inte! Sjukdomen är sådan att när du på grund av tydliga symtom, som du inte kan ignorera, tvingas till kontakt med sjukhuset kommer du oftast för sent för att kunna bli botad från sjukdomen.

Patientföreningen har drygt 220 medlemmar och tar emot många stödsamtal per år och har därmed en god samlad bild av prostatacancervården i norra Kalmar län.

Bli medlem!
Vi kan hjälpa dig att bättre förstå din situation, eftersom många av oss känner igen sig i din sjukdomsbild. Du kan genom ditt medlemskap och engagemang hjälpa oss att bli starkare och påverka vården. Tillsammans blir vi starkare!

Västervik i mars 2021

Rolf Rosander
Ordförande

Rolf Rossander

 

 

 

 

 

PCF Tjust                                         E-mail:info@protjust.se

c/o Rosander                                    SWISH: 123 615 57 17

Tomtegatan 19 A                              Bankgiro: 5739-2615

593 54 VÄSTERVIK                         Org. nr. 802429-9276                                            Tel: 0766-31 31 33

E-mail: rolf.rossander49@hotmail.com